Luft/Luft

Luft/luft värmepumpen kan sättas i både små och stora utrymmen. Denna maskin ger både kyla och värme. Bra komplement till en annan värmekälla eller som enda värmekälla. Kan installeras i alla hem oberoende av vilket system du har idag

Jordvärme

Här använder vi jordens värme för att värma upp ditt hus. Slingor plöjs ner i din trädgård på ca 1 meters djup. Du behöver ha ett vattenburet system

Bergvärme

Här borrar vi ner i marken för att hitta bergvärmen. Detta ger värme åt ditt hus. Du behöver ha ett vattenburet system

Luft/vatten

Denna maskin tar luften utifrån och omvandlar till värme som sen åker in i ditt vattenburna system

Varmvattenberedare

Vi installerar även vattenberedare

Vattenfilter

Har du problem med kalk i ditt vatten? Vi säljer saltfilter som reglerar detta redan på inkommande vatten

Poolpump

Poolvärme kan vi lösa på olika sätt. Separat poolpump är ett sätt, ett annat är att din ordinarie värmekälla även kan producera värme till din pool.